CZ SK EN

PLASTOVÉ KARTY

Naša výrobná společnosť ponúká svoje služby pri vyhotovení plastových kariet..

Naša činnosť zahrňuje:

 • vyhotovenie diskontných plastových kariet,
 • bankových plastových kariet,
 • platobných plastových kariet,
 • klubových a ľubovolných iných plastových kariet.
plastové karty

Prevádzame vloženie ľubovolných osobných údajov:

 • vylisovaním,
 • číslovaním,
 • vyhotovením čiarových kódov,
 • ďalej nanášanie scratch-panelu,
 • pruhu pre podpis,
 • kódovanie magnetickej pásky a tiež potiahnutie fóliou.

Základnými principami organizácie výrobného procesu sú:

 • použitie profesionálného zariadenia,
 • dodržovanie technologie výroby,
 • použitie výrobnych materiálov len od spoľahlivých výrobcov,
 • konanie výstupnej kontroly produktov.

V práci s objednávateľmi sádzame na dlhodobé partnerské vzťahy, nie na jednorázové dosiahnutie maximálného možného zisku. Priemerná doba vyhotovenia kariet se pohybuje od 3 do 7-mych pracovných dní, pričom je uplatňovaná politika pevných cien, vyhotovenie na požiadavku, bezplatné dopracovanie výslednej makety plastovej karty, a nakoniec zodpovednosť za výrobky počas celej doby ich používania.

Naša spoločnosť neponúka super-nízké ceny za vyhotovenie plastových kariet a neberie si za cieľ ponúknuť najlacnejšie služby na tomto trhu. Prečo ? Jednoducho preto, že zázraky sa nekonajú a ponuka ceny nižšej, ako je priemerná cena na trhu, obyčajne nesie so sebou šetrenie na úkor kvality plastových, či výrobných materiálov, zjednodušenie technologického procesu, snahu zrýchliť výrobu ku škode všetkému ostatnému, alebo previesť skrátenie „přebytočných pracovníkov“, napríklad v etape výstupnej kontroly hotových výrobkov. „Dampingové ceny“ majú za následok, že výrobca plastových kariet nemôže investovať do rozvoja výroby, a v konečnom dôsledku k tomu, že objednávateľ nedostane produkty, ktoré odpovedajú súčasnej úrovni kvality a bezpečnosti jeho osobných údajov.

Preto rozumná optimalizácia cien je jednou z prioritných úloh.

Dosahuje sa organizáciou priamych dodávok plastov, využitím rýchlych a menej drahých technologií vyhotovenia a personalizácie plastových kariet.

Vyhotovenie plastových kariet

Predkladáme Vám k zoznámeniu niekoľko princípov, ktoré používáme v každodennej práci:

 1. 100 % pracovných operácií se prevádza vo vlastnej výrobnej jednotke – to je naša principiálna pozícia. Len takto je možné zabezpečiť potrebnú úroveň kvality a bezpečnosti informacie.
 2. Poskytujeme úplný komplex služieb, začínajúci vypracovaním dizajnu (pokiaľ je to potrebné) až po hotový produkt.
 3. Máme vypracovaný systém predbežnej prípravy pred započatím tlače a tiež kontrolu makiet. Pritom je treba mať na mysli, že nielen formálne splnenie požiadavkov a neprítomnosť zretelných problémov, ale aj výsledky snahy dosiahnuť maximálne priaznivý a kvalitný výsledok sa prejaví v hotovej produkcii. Pokiaľ je možné dosianúť kvalitnejšiu tlač prevedením určitých zmien makety, tak určite o tom budeme informovať Vašeho dizajnéra. Rovnako tak prevádzame kontrolu nanesenia všetkých strojne čítaných informacií. U nás sa určitě nestretnete s ľahostajnosťou typu „ako to vychádza z Vašej makety, tak to aj vytlačíme“. Alebo: „Nedá sa čítať čiarový kód ? Tak prečo ste ho navrhli v makete taký malý? “. Zastávame stanovisko, že objednávateľ sa nemusí vyznať v týchto podrobnostiach, to je úloha profesionálnych pracovníkov – aby vedeli vopred a predchádzali (alebo odstránili) všetky možné nesprávnosti a problémy už v etape odsúhlasenia tlače.
 4. Nikdy se nezriekáme zodpovednosti za svoju prácu v priebehu celej doby používania kariet. V sporných situáciach prijímame také riešenie, ktoré je ku prospechu objednávateľa. Pokiaľ je vina na strane objednávateľa, určite nájdeme spôsob, ako zmeňšiť škody a vyriešime problém maximálne výhodne pre neho..
 5. Vďaka využívaniu profesionálneho zariadenia, sme schopní realizovať objednávky velmi rýchlo, kvalitne a nie draho.

Sme pripravení v plnom rozsahu poskytnúť potrebné konzultácie a to nezávisle od toho, či objednáváte u nás, alebo u iného dodávateľa. Konzultácie se týkajú len technických otázok a nemajú charakter žiadnej vlastnej reklámy - ani otvorenej ani skrytej.

Dohodnite si s nami svoju cenu! Už mate cenu od konkurencie? Pozor! Niektorí výrobcovia totiž akoby "omylom" zabúdajú na niektoré položky a hoci je ich cena na prvý pohľad nižšia, nakoniec vám naúčtujú oveľa viac. Keď nám ju prepošlite na info@86x54.cz tak pokúsime sa ponúknuť lepšiu cenu alebo podmienky.


Všetky práva vyhradené
Publikovanie alebo šírenie akéhokoľvek obsahu servera bez predchádzajúceho písomného súhlasu je zakázané.
@ napište nám  ® webdesign  ©  2008 101web.cz

TOPlist